Friday, October 4, 2013

Kaya Hati

Rasulullah saw bersabda yang bermaksud : "Sungguh ajaib perihal orang Mukmin, sesungguhnya semua urusan mereka ialah kebaikan. Dan keadaan ini tidak ada melainkan kepada orang yang beriman sahaja. Sekiranya beroleh kurniaan dia akan bersyukur, maka jadilah kurniaan itu baik untuknya. Manakala apabila ditimpah musibah, dia bersabar. Maka jadilah musibah itu kebaikan untuknya." 

(Riwayat Muslim)Okay Allah, i will be strong, just for YOU.


No comments: